Crisisteams leren excelleren

Lerende teams maken het verschil.

doelgerichte teamontwikkeling

De effectiviteit van crisisteams vergroten, dat is de doelstelling. Met de Zaak voor Crisiskunde wil ik het verschil maken door te specialiseren op het versterken van samenwerking in crisisteams en organisaties. Door te werken vanuit de gedachte van het Team Resource Management. De trainingen en coaching vervullen de sleutelrol in het stimuleren van zelfbewuste en lerende teams. Van en met elkaar leren staat centraal. Door het organiseren van doordachte en diverse leeractiviteiten en aan te sluiten op landelijke ontwikkelingen (in TRM) ontstaat een gezamenlijke taal. Een fundament voor verdere professionele en duurzame teamontwikkeling.

Aanbod

Blended learning

Training en coaching ondersteund door een online leeromgeving

E-learning

Onafhankelijk van tijd en plaats kunnen deelnemers starten, verder gaan met de leerstof of zichzelf toetsen aan de hand van vragen en opdrachten.

Crisistrainer | Mediasimulatie

Breng het communicatieproces op gang met een realistische oefenomgeving waar verschillende lokale en regionale media worden gesimuleerd.

Ervaringen

Remco heeft een goed beeld van de keuzes die gemaakt moeten worden, welke belangen er spelen en hoe het beste gewerkt kan worden. Ik denk dat onze samenwerking geleid heeft tot een juiste bewustwording en oplossing van bepaalde knelpunten. Hij was ook actief als trainer. Hij zet de theorie mooi eenvoudig uiteen en voegt daar leuke werkvormen aan toe. Zo leer je nog eens wat.

Paul van der Pol

Veiligheidsregio Flevoland, Gooi en Vechtstreek

Remco is een rustige en bedachtzame collega, die graag meewerkt in een team en met verschillende aspecten en meningen rekening houdt. Remco heeft bij ons meegewerkt aan planvorming en evaluaties en heeft bijeenkomsten, trainingen en oefeningen georganiseerd. Daarnaast is Remco een harde werker met "hart voor de zaak" die ook nog van gezelligheid houdt en gevoel voor humor heeft!

Marjolijn de Jong

Veiligheidsregio Utrecht

Leuk dat je op mijn website bent. Ik hoop dat je er kunt vinden wat je zoekt. Misschien deel je mijn fascinatie wel voor het werken met teams en het leren of ontwikkelen van mensen in hun werk. Dat zou leuk zijn.

Werken in teams heeft mij altijd erg geboeid. Het groepsproces en de kracht die je kunt voelen als je samen de klus klaart. Toch zitten teams vol valkuilen. Samenwerken kan soms erg lastig zijn. Waar het dan aan ligt lijkt dan op een drie dimensionale puzzel. Het werkt echter een stuk beter als je bewust bent van jezelf en de kritieke groepsprocessen die je kunt tegenkomen.

Zeker bij incidenten, crises, rampen of andere calamiteiten. Dan wil je dat het team er staat en gericht en krachtig optreedt. Dat is waar Crisiskunde over gaat. Leren excelleren in teamverband, in complexe en dynamische omgevingen.